top of page

Vrouwengroepen

Hoe herken je als vrouw je eigen potentieel en hoe kun je dit vrij laten stromen?

Hoe kunnen wij als vrouwen ons vrijgemaakte potentieel bundelen en onze energie inzetten voor liefdevolle verbinding met de aarde en  het universum?

Deze vragen kun je op verschillende manieren aangaan, individueel of in groepsverband.

 

In de vrouwengroepen "Vrouw kon in je Kracht!" wordt in eerste instantie met name gewerkt aan het herontdekken van eigen potentieel en het vrijmaken daarvan. Eigen onderzoek en het mogen leren van onderzoek van andere vrouwen staan daarin centraal.

In de groepen "Vrouw in Verbinding" wordt meer gewerkt met de intentie om potentieel de bundelen voor een liefdevolle verbinding met de aarde en het universum, middels meditatie en energetische werkvormen. Waarbij de individuele belevenissen, ontdekkingen in het dagelijks leven en het delen aan de "grote tafel" zeer inspirerend kunnen zijn voor elke vrouw.

Vrouw kom in je kracht!

Hoe herken je als vrouw je​ potentieel en hoe kun je dit weer vrij laten stromen?

Samen met andere vrouwen kun je d​eze zoektocht aangaan.

  • Wie ben jij als vrouw?
  • Hoe sta jij in het leven? ,
  • Welke invloeden komen voort uit patronen van de vrouwelijke en mannelijke voorouderlijnen in de familie?
  • In hoeverre word jij beïnvloed door conditioneringen uit de samenleving?
  • Welke (oude) wonden belemmeren je en mogen geheeld worden?
  • Hoe zou het zijn om te leven vanuit je hart?
  • Hoe zou het zijn om je meer verbonden te voelen met je ziel?
  • Welke krachtbronnen heb jij in je?

Middels de opzet van “Vrouw kom in je kracht!” wil ik je uitnodigen om deze vragen samen te onderzoeken, ervaringen te delen en aan de hand van energetische werk en praktische oefeningen te voelen wat belastende patronen en (oude) wonden met jou en andere vrouwen doen. Hoe je kunt komen tot het loslaten van deze patronen en het helen van (oude) wonden. Hoe je meer verbinding kunt hebben met je ziel en kunt leven vanuit je hart, waar je kracht zit en hoe je als vrouw je potentieel vrij kunt laten stromen.

Werkvormen en oefeningen die voor dit onderzoek worden ingezet zijn onder andere: interactiekoord, visualisatie, opstellingsvormen, meditatie, healing, energetische werkvormen, tekenen, kleien, schrijven etc.

In eerste instantie wordt een start gemaakt met een blok van 3 bijeenkomsten verdeeld over 3 maanden. Bij voldoende belangstelling kan er steeds voor een blok van drie maanden worden bijgeboekt, waarin de meest passende thema’s voor de groep worden uitgewerkt.

Indien er zich persoonlijke stukken aandienen die meer aandacht nodig hebben, dan ben je van harte welkom voor individuele sessies in de praktijk.

Kosten voor 3 bijeenkomsten: 85,=

Zie de agenda voor actuele data en locatie

Vrouw in Verbinding

Hoe kunnen wij als vrouwen ons potentieel bundelen en onze energie inzetten voor liefdevolle verbinding met de aarde en het universum?

Maandelijkse ontmoetingen met vrouwen, waarin we gezamenlijke meditatie en/of energetische werkvorm aangaan.

Tijdens deze bijeenkomsten is er veel ruimte om met elkaar te delen aan de "grote tafel" en vol in verbinding te gaan met elkaar als vrouw en mens.

 

Zie agenda voor actuele data en locatie

Bijdrage: tot de kerst 5,= pp per bijeenkomst

Opgeven bij machtelddegoede@gmail.com

bottom of page