top of page

Welkom bij Machteld de Goede - de HeelV​rouw

Als HeelVrouw en spaceholder creëer ik ruimte voor persoonlijke ontmoetingen. Een plaats waar het proces van inzicht, transformatie, heling, groei, ontwikkeling en verbinding mag plaatsvinden. Waar ieder in eigen tempo zijn eigen heelheid en kwaliteiten mag (her)ontdekken en ervaren.

 

Daar waar nodig bied ik je tools of begeleid ik je bij het zichtbaar maken van de achterliggende patronen en processen.  Krijg je kansen om te aanvaarden, los te laten of transformeren. Ik nodig je uit en moedig je aan om op onderzoek uit te gaan naar je eigen heelheid, potentie, kracht en de plek die je in mag nemen.

 

Daar waar je klachten, problemen, blokkades en stagnatie ervaart of zich aandienen, wil ik je laten zien dat het kansen kunnen zijn om je de weg te wijzen naar een achterliggende wereld; Een behoefte om de eigen heelheid weer te ervaren; Een roep om integratie van lichaam en ziel.

Thema's waarvoor ik je uitnodig tot onderzoek:

  • Wie ben jij als mens?
  • Hoe sta jij in het leven? ,
  • Welke invloeden komen voort uit patronen uit de vrouwelijke en mannelijke voorouderlijnen in de familie?
  • In hoeverre word jij beïnvloed door conditioneringen uit de samenleving?
  • Welke (oude) wonden belemmeren je en mogen geheeld worden?
  • Hoe zou het zijn om te leven vanuit je hart?
  • Hoe zou het zijn als je als mens weer echt de verbinding met je ziel ervaart?
  • Welke krachtbronnen heb jij in je?
  • Hoe herken je als mens je po​tentieel en kun je dit vrij laten stromen?

  • Hoe kunnen wij als mensen ons vrijgemaakte potentieel bundelen en onze energie inzetten voor een liefdevolle verbinding met de aarde en het universum?

Middels individuele sessies, groepswerk en verdiepende evenementen bied ik je de kans om samen deze zoektocht aan te gaan.

Een transformerende en helende reis die je zal verrijken, de mogelijkheid biedt om bij jezelf terug te keren en je weer echte verbinding kunt ervaren met andere mensen, de aarde en het universum.

bottom of page